Vinkelränna tegeltak


I skarven mellan två takytor ligger vinkelrännan som samlar upp vatten och leder det till hängrännan. Vinkelrännan passar till alla Plannjas profiler. Att lägga tak bra handlar om bra förberedelser.

Innan det är dags att montera pannor på taket skall du gå igenom följande punkter. Underbeslag till vinkelränna. Färdigställ vinkelrännor. Längs ränndalen läggs ett lager underlagstäckning.

På detta läggs plåtrännan och takets underlagstäckning dras fram över plåtrännan. Rännan ska gå upp längs takytan till . Här får du tips och värt att tänka på vid takläggning samt beskrivning och instruktioner hur du ska lägga tak på ditt hus. Montering av fästa för nockbräda.

Utförande av valmade nockar. När man ska lägga tak är det viktig att man förbereder taket på bästa sätt. För- beredande monteringar ska ske innan pannorna läggs på taket. Detta kapitel tar upp de olika förberedelser MONIER rekommenderar ska utföras.

Konstruktioner där tak eller delar av tak ansluter vinkelrätt mot varandra förekommer ganska ofta. Det kan röra sig om hela vinkelbyggnader, takkupor, farstukvistar mm. Man lägger en vinkelränna , vanligtvis av plåt, mot underlagstaket och låter sedan taktäckning delvis täcka över rännan och får . Så bygger vi ditt hus – Duration: 8:55.

Nytt Tegeltak – Duration: 10. Längs botten på ränndalen läggs först ett lager underlagsmembran. Ränndalar används till takutbyggnader som kupor, samt där två tak möts. Ränndalen används vid anslutning av tillbyggnader till befintligt tak.

Funktionen är att täcka och leda regnvatten vidare. Försänkt vinkelränna enligt SSAB Tunnplåt AB. Illustration: Torbjörn Osterling.

De gångerna jag lägger ränndalar på tegeltak så gör jag den modellen som johan vidade bild på, ingen besiktningsman som klagar på det än. Jobbat i branschen i strax över år). Brantare tak är robustare ur fuktsäkerhetssynpunkt. Plåtdetaljer (nederbeslag, gavel- och fotplåt, vinkelränna , stoser etc.).

Ränndalsplåt skall gå min 1mm in under takpanna. Att ett tak ska vara helt och tätt är självklart. Och det gäller förstås hela taket, även vinkelrännan mellan två taksidor.

En gammal och sliten ränna kan läcka som ett såll. Det gjorde i varje fall den på grannens sommarstuga. Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på vissa tak. Den är ett komplement till. Var noga med att plocka upp avklippta plåtbitar och skruvar från tak , rännor och från marken.

Fäst vinkelrännan i underlaget med hjälp av klammer eller hakklammer. Plannja Trend-plåten ska sticka ut minst 1mm över. Detalj vid takfot med utvändig hängränna, sid 14. Anslutning mot högre byggnadsdel, sid 22. Fals – tvärsektion, falstätning, sid 13.

För valmade tak och vinkeltak finns färdiga valm- och T- nockpannor. För anslutning till vinkelrännor resp. Tänk på att halvpannor är ett enkelt sätt att undvika “småbitar” vid skärning. Använd vinkelslip med kapskiva avsedd för stenkapning.

Uträkning av takbredden.