Vitmossa latin


Sphagnum ( latin ) Darffe (lulesamiska). Vitmossor kan suga upp väldigt mycket vatten efter att de kramats ur och fått torka. Det gör att de genom tiderna har passat bra att använda istället för till exempel blöjor, toapapper och bindor. Vitmossor är också svagt desinficerande och har använts som förband på sår.

De nedre delarna av mossorna dör snart, men multnar inte bort helt, utan bildar torv, som till slut helt och hållet fyller det vatten de växer i och bildar en högmosse.

Den mer eller mindre multnade vitmossan, torven, har ekonomisk betydelse bland annat som bränsle. Vitmossa används också vid odling av epifytiska orkidéer . Stammen kan bli ca cm. Granvitmossa är vanlig i hela Sverige och trivs ofta på samma platser som stor björnmossa.

Eftersom den växer så långsamt är inte tillåtet . Dessutom har mossan en vattenlagrande förmåga. Dessa goda egenskaper har gjort vitmossan användbar i en mängd olika sammanhang.

VITMOSSA VÄXER ÖVER stora delar av. Får jag presentera min goda vän som är filosofie doktor vid Institutionen för växt och miljövetenskaper vid Göteborgs Universitet. Hon och hennes studenter håller på med en undersökning av mossen. Du kanske vill tala om vad ni gör?

Vår vanliga blåmossa heter Leucobryum glaucum på latin , och glaucus betyder matt grön eller blågrå. Formen ändras däremot inte med fuktigheten, som den kan göra. När det sedan regnar kan dessa celler suga upp och lagra stora mängder vatten precis som hos vitmossa.

Mossan har också förr kallats falsk vitmossa. Jag rekommenderar att Ni tittar på detta -klipp om ni inte känner till detta med ”vitmossan” som inte är vitmossa utan en lav som kallas för fönsterlav ( Cladonia Stellaris på latin ) eftersom den för i tiden användes att ta bort kondensen mellan fönsterna med under vintern. Denna lav är inte fridlyst, . Böjningar: vitmossa , vitmossan. Släktet Cladonia representeras i Sverige av ett flertal arter, av vilka renlav är den vanligaste och ojämförligt viktigaste.

Som alla lavar förmår renlaven överleva under de svåraste förhållanden – den klarar både stark kyla och torka under . Det är den du ska ha och den kan du plocka i skogen. Växer ofta väldigt blött.

Behöver inte göra något med den innan den används. DET SOM VÄXER – EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. Rumex acetosa ängsull gieganjuolla l. Eriophorum angustifolium. Ett stort tack till Kjell . Min fråga är om vitmossa är samma vita mossa som man kan se ute i naturen, som verkligen är vit, eller om det är något annat.

Frågan kommer sig av att jag sett exempel på vitmossa här på forumet som snarare ser grön ut än vit. Latin Cladonia stellaris, bild finns till exempel här. Det finns två missförstånd kring vitmossa. Under första världskriget användes vitmossa som förband och det var ovanligt bra eftersom den är lite antibiotiskt i sig själv.

Många nordliga folk har. Om man kan en fågel på latin så är det troligen trana, grus grus. I handeln går den under det felaktiga namnet adventsmossa eller vitmossa. Förr användes fönsterlav mellan ytter- och innerfönster på vintern, dels som prydna dels och framför allt för att suga upp fukt.

E i full färd me att plantera om orkideer! De e massa ljusbrungula rötter under plantan, de ser ut att va vid liv men att de e på väg att ruttna… Ska ja klippa bort dem eller frisknar de till sig nu när de planteras om? En fråga till… Måste man ha vitmossa i mitten under plantan eller kan man ha bara vanlig . Fönsterlaven växer i små vita, bulliga buskar. Den brukar vi lägga i ljustakarna om julen eftersom den liknar snö. Om man köper fönsterlav på en marknad står det ibland vitmossa på påsarna.

Men det är fel, för fönsterlaven är inte ens en mossa. Och vitmossa är något helt annat.