Yttertaksbeklädnad


Ett tak är ett byggnadselement som utgör den övre begränsningen av. Taket består dels av en bärande konstruktion (se takstol), dels av ett skyddande skikt (se yttertaksbeklädnad ). Gränsen mellan vägg och tak kan vara flytande. Vi hjälper dig att hitta rätt produkter. Täthetsbrister i yttertaksbeklädnad p. Beskrivning fasad och tak. Fasadbeklädning material.

Måttet mellan underkant takstol och yttertaksbeklädnad får inte underskrida en meter i nock. Yttertakbeklädnad kulör. För att undvika sättning i isoleringen orsakad av spikning, skall innertak monteras före friblåsning. Spackling och målning bör vänta tills lösullsentreprenaden är färdig . Säkerställ tillgänglighet till samtliga ytor. Altaner på gårdssidan i s-läge.

Byggnaden har frånluftsventilation. Friliggande byggnad uppförd i 1-plan utan källarvåning. Tidsbegränsat bygglov t. Tidigare beviljat lov (ärendenummer):. Bygglovshandling få ej användas som arbetshandling!

Ullna Allé Ekonomisk förening. Skickas inom 2‑vardagar. Areauppgifter (enligt svensk standard). Därav bruttoarea bostäder i kvm (BTA). Utvändiga material och färger.

S lllvatten är anslutet till anläggning som är: Allmän Ü . Befintlig: Ny: Färg: Befintlig: Ny: Färg: Fönsterbàgar (NCS-nr). Befintlig: Ny: Färg: Befintlig: Ny: Färg: Fönsterbågar. Färdigmålad både in- och utvändigt. Golven beklädda med laminat eller plastmatta.

Egna önskemål angående interiör och färger kan ordnas under pågående byggnation. Stugorna byggs inomhus och utsätts ej för väder och vind under byggtiden. Vattenburet värmesystem anslutet till kommunens ledningsnät för fjärrvärme. Uppvärmning sker via tilluftsventilation samt vattenradiatorer.

Mekanisk tilluftsventilation samt mekanisk frånluftsventilation. Kommunalt vatten och avlopp. Verksamhetens art (anges för industri, verkstad o d). Ny färg – kulörnummer anges.

Byte av yttertaksbeklädnad på BU-fórvaltningen.